Spółka Facebook Ireland Limited zmieniła nazwę na Meta Platforms Ireland Limited. W dniu 4 stycznia 2022 r. zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Zasady dotyczące danych oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić nową nazwę. Mimo że nazwa naszej firmy się zmieniła, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty, włącznie z aplikacją Facebook od firmy Meta. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane. Dowiedz się więcej na temat firmy Meta i naszej wizji metawersum.

Regulamin

W przypadku usług z zakresu wiadomości, rozmów głosowych i wideo dostępnych w ramach Produktów firmy Meta, proszę kliknij tutajby uzyskać podsumowanie umowy, oraz tutajby uzyskać pozostałe informacje, których przekazania wymaga Europejski kodeks łączności elektronicznej.


Meta tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Facebooka, Messengera oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów firmy Meta lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin). Produkty te dostarcza użytkownikom Meta Platforms Ireland Limited.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Facebooka ani innych produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem, o ile nie określono inaczej. Zamiast tego firmy, organizacje i inne osoby płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Nasze produkty i usługi umożliwiają użytkownikowi nawiązywanie kontaktu ze znajomymi i społecznościami oraz otrzymywanie spersonalizowanych treści i reklam, które naszym zdaniem mogą być istotne dla użytkownika i jego zainteresowań. Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam, które naszym zdaniem mogą być istotne dla niego i jego zainteresowań. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby określić, które spersonalizowane reklamy mu pokazać.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników. Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju odbiorcom chcą pokazać swoje reklamy i wyświetlimy te reklamy osobom, które mogą być nimi zainteresowane. Przekazujemy reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbiorcy reagują na ich treści. Więcej informacji o tym, jak objęte niniejszym regulaminem spersonalizowane reklamy działają w Produktach firmy Meta zawiera sekcja 2.

Nasze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu określenia pewnych reklam, które użytkownik ogląda i jak świadczymy wszystkie inne opisane poniżej usługi. Użytkownik może też w dowolnym momencie przejść do ustawień określonego Produktu firmy Meta, aby zweryfikować opcje do wyboru w kwestii sposobu wykorzystywania jego danych.

Network Enforcement Act (Ustawa Prawo Internetowe) („NetzDG”) i metryczka

Ustawa Prawo Internetowe („NetzDG”)
Aby dowiedzieć się więcej o NetzDG, zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum pomocy dotyczącej NetzDG. Aby poinformować nas o treściach, które zdaniem użytkownika są niezgodne z NetzDG, należy przesłać zgłoszenie.

Pracownicy organów ścigania mogą wnioskować o udzielenie informacji zgodnie z ustawą NetzDG, korzystając z internetowego systemu składania wniosków dla organów ścigania.

Przedstawiciel ds. postępowań administracyjnych i postępowań przed sądem cywilnym w rozumieniu artykułu 5 (1) NetzDG: ARQIS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Breite Straße 28, 40213 Düsseldorf.

Ustawa o ochronie praw autorskich usługodawców („UrhDaG”)
Upoważniony odbiorca usługi w postępowaniach sądowych, zgodnie z § 20 UrhDaG, to: Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB (Düsseldorf), Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf.

Metryczka
Witryny znajdujące się pod adresem www.facebook.com i usługi na ich stronach są oferowane przez: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Upoważniony przedstawiciel: Richard Kelley
Spółka zarejestrowana w Irlandii (Companies Registration Office)
Numer rejestracyjny firmy 462932

Pomoc lub informacje dotyczące przesyłania zgłoszeń: Aby skontaktować się drogą e-mailową:


Informacje dla władz mediów stanowych
Powiadomienia administracyjne na mocy Medienstaatsvertrag (MStV)(niemiecki traktat między landami dot. mediów) dla Meta Platforms Ireland Ltd. mogą być przekazywane do: Facebook Germany GmbH, c/o FreshfieldsBruckhausDeringerRechtsanwälteSteuerberaterPartGmbB, HoheBleichen 7, 20354 Hamburg.

Ranking treści
Tutaj przedstawiamy informacje na temat rankingu treści.

1. Świadczone przez nas usługi

Nasza misja polega na umożliwianiu ludziom budowania społeczności i zbliżaniu ich do siebie. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikowi Produkty i usługi opisane poniżej:
Dajemy użytkownikowi możliwość korzystania z nich w sposób spersonalizowany:
Użytkownik korzysta z Facebooka w sposób unikatowy: począwszy od postów, relacji, wydarzeń, reklam i innych treści wyświetlanych w Aktualnościach na Facebooku lub na naszej platformie wideo, po obserwowane strony na Facebooku oraz inne funkcje, z których użytkownik może korzystać, takie jak Marketplace Facebooka czy wyszukiwanie. Wykorzystujemy na przykład dane na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych w naszych Produktach i poza nimi, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z nich w sposób spersonalizowany.
Łączymy użytkownika z osobami i organizacjami, na których mu zależy:
Pomagamy użytkownikowi w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi osobami, na których mu zależy we wszystkich Produktach firmy Meta, z których korzysta. Wykorzystujemy dane, by dawać użytkownikowi i innym podmiotom sugestie – np. wskazywać grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, strony na Facebooku, które mogą obserwować lub którym mogą wysłać wiadomość, programy, które mogą obejrzeć czy osoby, z którymi mogą zechcieć zawrzeć znajomość. Silniejsze więzi to lepsze społeczności i jesteśmy przekonani, że nasze usługi są najbardziej przydatne wówczas, gdy ludzie nawiązują znajomości z innymi ludźmi, grupami i organizacjami, na których im zależy.
Dajemy użytkownikowi możliwości wyrażania swoich poglądów i poruszania spraw, które są dla niego ważne:
Facebook daje wiele możliwości wyrażenia siebie i rozmowy ze znajomymi, rodziną i innymi osobami o tym, co dla użytkownika ważne – na przykład poprzez udostępnianie zmian statusu, zdjęć, filmów i relacji we wszystkich Produktach firmy Meta (zgodnie z ustawieniami), wysyłanie wiadomości lub nawiązywanie indywidualnych lub grupowych połączeń głosowych lub wideo, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów do profilu, a także wyświetlanie informacji o tym, jak inni reagują na treści użytkownika. Opracowaliśmy też i wciąż opracowujemy nowe sposoby wykorzystywania przez ludzi technologii, np. rzeczywistości rozszerzonej czy filmów 360, aby umożliwić im tworzenie i udostępnianie bardziej interesujących i wyrazistych treści w Produktach firmy Meta.
Pomagamy użytkownikowi odkrywać treści, produkty i usługi, które mogą go zainteresować:
Pokazujemy użytkownikowi spersonalizowane reklamy, oferty i inne materiały sponsorowane lub komercyjne, aby łatwiej było znaleźć treści, produkty i usługi oferowane przez wiele firm i organizacji korzystających z serwisu Facebook i innych Produktów firmy Meta. Wyjaśniamy to bardziej szczegółowo w sekcji 2 poniżej.
Promujemy bezpieczeństwo i integralność naszych usług, zwalczamy szkodliwe zachowanie i dbamy o bezpieczeństwo naszej społeczności użytkowników:
Ludzie będą tworzyć społeczność w Produktach firmy Meta tylko wówczas, gdy będą się czuli bezpieczni i niezagrożeni. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo (w tym dostępność, autentyczność, integralność i poufność) naszych Produktów i usług. Zatrudniamy specjalne zespoły na całym świecie, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, partnerami oraz innymi stosownymi podmiotami oraz opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania potencjalnych przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności, w tym w reagowaniu na zgłoszenia użytkowników dotyczące treści potencjalnie naruszających zasady. Jeżeli dowiemy się o tego typu treściach lub działaniach, podejmiemy odpowiednie kroki, które mogą obejmować powiadomienie użytkownika, zaproponowanie pomocy, usunięcie treści, usunięcie lub ograniczenie dostępu do określonych funkcji, zablokowanie konta lub powiadomienie organów ścigania. Udostępniamy dane pozostałym firmom należącym do Meta w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania naszych Produktów lub szkodliwego działania przez osobę korzystającą z naszych Produktów albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa Produktom, użytkownikom i społeczności firmy Meta. Na przykład udostępniamy informacje firmom należącym do Meta, dostarczającym produkty i usługi finansowe, aby pomagać im w promowaniu bezpieczeństwa i integralności oraz przestrzeganiu obowiązującego prawa. Firma Meta może uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych przez siebie na temat użytkownika, zachowywać je, wykorzystywać oraz udostępniać w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to prawnie wymagane lub dopuszczalne. Więcej informacji można uzyskać w naszych Zasadach dotyczących prywatności.
W niektórych przypadkach Rada Kontrolna może zweryfikować nasze decyzje zgodnie ze swoim regulaminem i statutem. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie w celu świadczenia bezpiecznych i funkcjonalnych usług każdemu:
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby ludzie mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. Takie technologie pomagają np. osobom z wadami wzroku dowiedzieć się, co lub kto jest na zdjęciach lub w filmach udostępnianych na Facebooku lub Instagramie. Tworzymy też rozbudowane sieci i technologie komunikacyjne, aby umożliwić większej liczbie osób połączenie się z Internetem w miejscach o ograniczonym zasięgu. Opracowujemy też zautomatyzowane systemy służące zwiększaniu naszych możliwości ochrony naszych Produktów i społeczności.
Badamy możliwości ulepszania naszych usług:
Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów. Zalicza się do tego analiza danych, które mamy na temat naszych użytkowników oraz zrozumienie jak ludzie korzystają z naszych Produktów, na przykład poprzez prowadzenie analiz i testów oraz rozwiązywanie problemów z nowymi funkcjami. Nasze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak wykorzystujemy dane w celu wspierania tych badań do opracowywania i ulepszania naszych usług.
zapewnianie spójnych i sprawnych sposobów korzystania z Produktów firm Meta:
Nasze Produkty pomagają użytkownikowi w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z ludźmi, grupami, firmami, organizacjami i innymi, którzy są dla nich istotni. Tworzymy nasze systemy tak, aby sposób ich obsługi był spójny i sprawny w różnych Produktach firm Meta, z których użytkownik korzysta. Na przykład wykorzystujemy dane o osobach, którymi użytkownik interesuje się na Facebooku, aby ułatwić mu nawiązanie z nimi kontaktu w serwisie Instagram lub Messenger oraz umożliwiamy użytkownikom komunikację z firmą obserwowaną na Facebooku za pośrednictwem Messengera.
Zapewnianie dostępu do naszych usług:
Abyśmy mogli obsługiwać nasz serwis w wymiarze globalnym i umożliwiać użytkownikowi nawiązywanie kontaktów z osobami na całym świecie, konieczne jest przenoszenie, przechowywanie i dystrybuowanie treści i danych w centrach danych, u partnerów, usługodawców, dostawców i w systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania użytkownika. Istotnym i niezbędnym warunkiem świadczenia naszych usług jest korzystanie z takiej globalnej infrastruktury. Taką infrastrukturę posiada, obsługuje lub kontroluje Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited lub ich podmioty powiązane.

2. Sposób finansowania naszych usług

Zamiast płacić za korzystanie z Facebooka oraz innych produktów i usług, które oferujemy, poprzez korzystanie z produktów firmy Meta objętych niniejszym Regulaminem użytkownik zgadza się na to, by Facebook wyświetlał mu reklamy, za których promocję w Produktach firm Meta i poza nimi płacą nam firmy i organizacje. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, takie jak informacje o jego aktywności i zainteresowaniach, w celu wyświetlania użytkownikowi reklam, które są dla niego bardziej interesujące.
Ochrona prywatności osób jest kluczowym elementem dla zaprojektowania naszego systemu reklam. Pozwala nam to wyświetlać użytkownikowi trafne i przydatne reklamy bez udostępniania reklamodawcom informacji na temat samego użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika. Pozwalamy reklamodawcom na przekazywanie nam takich informacji jak ich cel biznesowy oraz rodzaj grupy odbiorców, którym chcą wyświetlić reklamy (na przykład osoby w wieku 18-35 lat, które lubią jazdę rowerem). Następnie wyświetlamy ich reklamę osobom, które mogą być nią zainteresowane.
Przekazujemy też reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej będzie im się zorientować, jak odbiorcy reagują na ich treści w Produktach firmy Meta i poza nimi. Na przykład dostarczamy reklamodawcom ogólnych informacji demograficznych oraz informacji o zainteresowaniach (na przykład o tym, że reklama była wyświetlana przez kobietę w wielu od 25 do 34 lat, która mieszka w Madrycie i interesuje się informatyką), aby ułatwić im zrozumienie ich odbiorców. Nie udostępniamy informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, które umożliwiają kontakt z użytkownikiem lub określenie kim jest) bez wyraźnej zgody użytkownika. Więcej informacji o działaniu reklam w serwisach firmy Meta można znaleźć tutaj.
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia im usług opisanych powyżej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników można znaleźć w Zasadach dotyczących danych. Masz kontrolę nad rodzajami oglądanych reklam i reklamodawców, a także nad informacjami, na podstawie których dobieramy dla Ciebie reklamy. Więcej informacji.

3. Zobowiązania użytkownika na rzecz Facebooka i naszej społeczności

Świadczymy wspomniane usługi na rzecz użytkownika i innych osób w ramach realizacji naszej misji. W zamian za to użytkownik bierze na siebie następujące zobowiązania:
1. Kto może korzystać z Facebooka
Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Dlatego wymagamy od użytkownika:
 • podania na potrzeby konta tego samego imienia i nazwiska, którego używa na co dzień;
 • podania prawdziwych informacji na swój temat;
 • utworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania go do osobistych celów;
 • nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na Facebooku i nieprzenoszenia (bez naszej zgody) własnego konta na Facebooku na inną osobę.
Staramy się, by Facebook był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać:
 • Osoby poniżej 13 roku życia.
 • Osoby skazane za przestępstwa seksualne.
 • Osoby, których konto zawiesiliśmy lub wyłączyliśmy wcześniej z powodu naruszenia Regulaminu, Standardów społeczności albo pozostałych regulaminów i zasad mających zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Facebooka. W przypadku wyłączenia konta użytkownika z uwagi na naruszenie naszego Regulaminu, Standardów społeczności lub innych regulaminów i zasad użytkownik zobowiązuje się nie zakładać innego konta bez naszej zgody. Zgoda na utworzenie nowego konta jest przyznawana według naszego uznania i nie oznacza ani nie sugeruje, że działanie dyscyplinarne było niesłuszne lub bezpodstawne.
 • Osoby mające zakaz otrzymywania naszych Produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.
2. Co można udostępniać i robić w Produktach firmy Meta
Chcemy, aby ludzie korzystali z Produktów firmy Meta w celu wyrażania siebie i udostępniania treści, które są dla nich ważne, ale nie kosztem bezpieczeństwa i komfortu innych osób czy integralności społeczności. Użytkownik zatem zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności):
 1. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:
  • naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności oraz pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów;
  • są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze (albo służą komuś innemu do wykorzystywania naszych Produktów w taki sposób);
  • nie są własnością użytkownika lub do których udostępniania użytkownik nie ma odpowiednich praw;
  • naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej (np. przez naruszenie prawa autorskiego lub znaku towarowego innej osoby bądź dystrybucję lub sprzedaż towarów pirackich lub podróbek), o ile zgodnie z obowiązującym prawem nie ma w tym przypadku zastosowania wyłączenie lub ograniczenie.
 2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu, używać usług do wysyłania spamu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć integralność, działanie lub wygląd naszych usług, systemów lub Produktów.
 3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych Produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp. Zastrzegamy też wszelkie nasze prawa wobec pozyskiwania tekstu i danych.
 4. Użytkownik nie może uzyskiwać pośrednio, żądać wprowadzenia ani zbierać nazw użytkowników, haseł użytkowników Produktu ani też przywłaszczać sobie kodów dostępu.
 5. Użytkownik nie może sprzedawać, udostępniać w ramach licencji ani kupować danych uzyskanych od nas lub dzięki naszym usługom, z wyjątkiem odmiennych postanowień zawartych w Regulaminie Platformy.
 6. Użytkownik nie może niewłaściwie korzystać z kanału do przesyłania zgłoszeń, flagowania, rozstrzygania sporów czy składania odwołań, np. poprzez przesyłanie nieprawdziwych, zduplikowanych lub bezpodstawnych zgłoszeń czy odwołań.
Możemy usunąć lub zablokować treści, które naruszają powyższe postanowienia.
Jeżeli usuniemy treści udostępnione przez użytkownika z powodu naruszenia Regulaminu lub Standardów społeczności, niezwłocznie poinformujemy go o tym oraz o powodzie usunięcia. Jeśli użytkownik nie zgodzi się z naszą decyzją, może poprosić o ponowne rozpoznanie sprawy. W takim przypadku zostanie poinformowany o tym, czy podtrzymamy naszą decyzję, czy przywrócimy bądź odblokujemy treści.
Ponadto, jeśli użytkownik naruszy niniejsze postanowienia, możemy zachowując nasze prawo do rozwiązania umowy zgodnie z sekcją 4.2, ograniczyć użytkownikowi na pewien czas korzystanie z określonych funkcji Facebooka, w tym m.in. tworzenie treści (np. publikowanie postów, komentowanie), korzystanie z Facebook Live lub tworzenie stron na Facebooku. Rodzaj i zakres takich ograniczeń będzie zależny od wagi naruszenia oraz liczby i charakteru wcześniejszych naruszeń. Poinformujemy użytkownika o tym oraz o powodzie nałożenia ograniczenia. Jeśli użytkownik nie zgodzi się z planowanym ograniczeniem, może poprosić o ponowne rozpoznanie sprawy, zanim ograniczenie zacznie obowiązywać. W takim przypadku użytkownik otrzyma powiadomienie o naszej ostatecznej decyzji.
Powiadomienie o usunięciu lub zablokowaniu treści albo ograniczeniu korzystania z konta, w tym szczegółowy opis powodu, informacja o możliwości wnioskowania o ponowne rozpoznanie sprawy oraz, gdy dotyczy, wyjaśnienie rodzaju i czasu trwania ograniczenia, nie zostaną dostarczone, w przypadku i do chwili gdy nie będziemy mogli tego uczynić z przyczyn prawnych. Powiadomienie takie nie zostanie również dostarczone w przypadku i do chwili gdy będzie to nieuzasadnione, zważywszy na interesy obu stron.
W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkownika do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkownika, naruszają jego prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasz Regulamin i Zasady, jeżeli taka funkcja jest dostępna w kraju zamieszkania użytkownika.
3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników
Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi:
 1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Użytkownik jest nadal właścicielem treści, które tworzy i udostępnia na Facebooku oraz w innych Produktach firmy Meta, z których korzysta, i żaden zapis niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych na korzystanie z tych treści.
  Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub wysyłania treści objętych prawami własności intelektualnej (np. zdjęć czy filmów) w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik przyznaje nam niewyłączną, przenaszalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, globalną licencję zezwalającą na obsługiwanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, uruchamianie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Niniejsza licencja służy wyłącznie udostępnianiu naszych Produktów użytkownikowi. Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie go innym podmiotom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne używane przez użytkownika Produkty firmy Meta.
  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z niniejszej licencji, usuwając treści lub konto.
  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć treści, które udostępnia, publikuje i przesyła. Ponadto wszystkie opublikowane na koncie osobistym treści zostaną usunięte, jeżeli użytkownik usunie konto. Więcej informacji na temat usuwania konta. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia treści, które użytkownik publikuje jako administrator strony ani treści, które tworzy wspólnie z innymi użytkownikami, np. zdjęć we Wspólnych albumach, które mogą nadal być widoczne dla innych użytkowników.
  Usunięcie treści może zająć nawet 90 dni od momentu rozpoczęcia procesu usuwania lub otrzymania prośby o usunięcie treści. Jeżeli użytkownik przeniesie treści do kosza, proces usuwania rozpocznie się automatycznie w ciągu 30 dni, chyba że użytkownik postanowi usunąć treści wcześniej. W trakcie procesu usuwania przedmiotowe treści nie są już widoczne dla innych użytkowników. Po usunięciu treści, ich usuwanie z kopii zapasowych i systemów odzyskiwania danych po awarii może potrwać kolejnych 90 dni.
  Treści nie zostaną usunięte w ciągu 90 dni od usunięcia konta lub rozpoczęcia procesu usuwania w następujących sytuacjach:
  • gdy treści użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z udzieloną licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści);
  • gdy usunięcie w terminie 90 dni nie jest możliwe na skutek technicznych ograniczeń naszych systemów, w którym to przypadku dokończymy usuwanie, gdy tylko będzie technicznie możliwe lub
  • gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość do:
   • zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych Produktów lub systemów);
   • ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych Produktów, systemów, usług i użytkowników oraz obrony nas samych;
   • wypełnienia obowiązku prawnego do zabezpieczenia dowodów, w tym danych, które firmy należące do Meta dostarczające produkty i usługi finansowe zachowują w celu zapewnienia zgodności z wymogami księgowymi;
   • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;
 2. w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie).
  W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.
 3. Pozwolenie na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych w związku z reklamami i treściami sponsorowanymi: Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika mogą być wykorzystywane na Facebooku bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika obok lub w związku z reklamami, ofertami i innymi treściami sponsorowanymi lub komercyjnymi, które wyświetlamy w naszych Produktach lub w związku z nimi. Na przykład możemy pokazać znajomym użytkownika, że jest on zainteresowany reklamowanym wydarzeniem lub polubił stronę na Facebooku stworzoną przez właściciela marki, który zapłacił nam za wyświetlanie jego reklam na Facebooku. Tego rodzaju reklamy i treści mogą oglądać tylko osoby, które uzyskały zgodę użytkownika na wyświetlanie działań podejmowanych przez niego w Produktach firmy Meta. Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących reklam.
 4. Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika: Jeżeli użytkownik pobierze nasze oprogramowanie lub z niego korzysta, udziela nam zgody na pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.
4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej
Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści na Facebooku), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. Użytkownik musi uzyskać naszą pisemną zgodę (lub zgodę w ramach licencji open source) na modyfikowanie, tłumaczenie, dekompilowanie, dokonywanie inżynierii odwrotnej naszych produktów lub ich komponentów, tworzenie na ich podstawie utworów zależnych bądź też inne próby pozyskania od nas kodu źródłowego, o ile zgodnie z obowiązującym prawem nie ma zastosowania wyłączenie lub ograniczenie lub o ile działanie użytkownika nie jest związane z Programem nagrody firmy Meta za ujawnienie błędu.

4. Dodatkowe postanowienia

1. Aktualizacja naszego Regulaminu
Nieustannie doskonalimy nasze usługi i opracowujemy nowe funkcje, aby oferować naszym użytkownikom i społeczności lepsze Produkty. W związku z tym konieczna może być okresowa aktualizacja niniejszego Regulaminu w celu dokładnego odzwierciedlenia naszych usług i praktyk, w celu promowania bezpiecznego sposobu korzystania z naszych Produktów oraz usług i/lub w celu przestrzegania obowiązującego prawa. Zmiany wprowadzimy tylko wówczas, gdy zapisy Regulaminu będą już nieadekwatne lub niekompletne i jeśli zmiany te będą rozsądne dla użytkownika przy uwzględnieniu jego interesów albo jeśli zmiany będą wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zgodności z obowiązującymi przepisami.
Powiadomimy użytkownika (na przykład drogą e-mailową lub za pośrednictwem naszych Produktów) o zmianach w niniejszym Regulaminie co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem i umożliwimy zapoznanie się z nimi zanim wejdą w życie, chyba że zmiany takie są wymagane prawnie. W powiadomieniu zawrzemy informację o 30-dniowym okresie i jego znaczeniu. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów.
Mamy nadzieję, że użytkownik będzie nadal korzystał z naszych Produktów; jednakże jeżeli nie zaakceptuje zaktualizowanego Regulaminu i nie będzie już chciał należeć do społeczności Meta, może w każdej chwili usunąć swoje konto.
2. Zawieszenie lub zamknięcie konta
Chcemy, aby Facebook był miejscem, w którym użytkownicy czują się dobrze i mogą bezpiecznie wyrażać siebie oraz dzielić się przemyśleniami i pomysłami.
Nasze prawo do rozwiązania umowy z uzasadnionego powodu pozostaje bez zmian. Uzasadniony powód ma miejsce w szczególności, gdy strona narusza zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu, jakiekolwiek przepisy, prawa osób trzecich czy zasady dotyczące prywatności, a od strony rozwiązującej umowę nie można oczekiwać utrzymania stosunku umownego przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i po zważeniu interesów obu stron, do momentu uzgodnionego terminu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie z uzasadnionego powodu jest możliwe wyłącznie w rozsądnym terminie po powzięciu informacji o naruszeniu.
Jeżeli uzasadnionym powodem jest naruszenie zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, rozwiązanie umowy jest dozwolone wyłącznie po bezskutecznym upływie terminu do naprawy naruszenia lub po bezskutecznym ostrzeżeniu. Jednakże nie jest konieczny termin do usunięcia naruszenia i ostrzeżenie, jeżeli druga strona stanowczo i nieodwołalnie odmawia wypełnienia zobowiązań lub jeżeli szczególne okoliczności uzasadniają rozwiązanie w trybie natychmiastowym po zważeniu interesów obu stron.
Więcej informacji na temat tego, co użytkownik może zrobić w przypadku zablokowania konta i jak może się z nami skontaktować, jeżeli uważa, że zablokowaliśmy jego konto przez pomyłkę.
Jeżeli użytkownik wyłączy lub usunie konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako umowa pomiędzy nami a użytkownikiem, jednakże następujące postanowienia zachowują ważność: 3.3.1, 4.2-4.5.
3. Ograniczenia w zakresie odpowiedzialności
Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w następującym zakresie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku śmierci, szkód na ciele lub zdrowiu, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa oraz zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt.
Bez uszczerbku dla powyższych zapisów ponosimy odpowiedzialność za drobne zaniedbania wyłącznie w przypadku naruszenia „istotnego” zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. „Istotne” zobowiązania oznaczają zobowiązania konieczne do realizacji umowy, których naruszenie zagroziłoby celowi przedmiotowej umowy i co do których można mieć przekonanie, że zostaną spełnione. W takich przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych, natomiast w pozostałych przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za pomniejsze zaniedbania.
4. Spory
Jeżeli w związku z korzystaniem z Produktów firmy Meta przez użytkownika jako konsumenta powstanie roszczenie lub spór, zarówno użytkownik jak i my wyrażamy zgodę, że użytkownik może rozstrzygnąć indywidualne roszczenie lub spór wobec nas, a my możemy rozstrzygnąć indywidualne roszczenie lub spór wobec użytkownika w dowolnym właściwym sądzie w kraju jego zamieszkania właściwym dla miejsca roszczenia lub sporu, a prawo tego kraju będzie miało zastosowanie bez względu na przepisy norm kolizyjnych.
Jeżeli zaistnieje pomiędzy nami spór dotyczący korzystania z Produktów firmy Meta w jakimkolwiek innym charakterze, w tym m.in. dotyczący dostępu do Produktów firmy Meta lub korzystania z nich do celów biznesowych lub handlowych, bądź zgłoszony przez inny podmiot w imieniu użytkownika, użytkownik wyraża zgodę by każde takie roszczenie lub spór zostały rozstrzygnięte przez właściwy sąd w Irlandii oraz że zastosowanie do takiego roszczenia lub sporu będzie miało prawo irlandzkie bez względu na przepisy norm kolizyjnych.
5. Pozostałe postanowienia
 1. Niniejszy Regulamin (dawniej zwany Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków) stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Meta Platforms Ireland Limited w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów. Zastępuje on wszelkie wcześniejsze porozumienia.
 2. Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają też warunkom uzupełniającym. W przypadku skorzystania z takich Produktów, użytkownik będzie miał okazję do przyjęcia warunków uzupełniających, które staną się częścią naszej umowy z nim. Jeżeli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich do celów handlowych lub biznesowych, takich jak zakup reklam, sprzedaż produktów, rozwój aplikacji, zarządzanie grupą lub stroną swojej firmy lub też korzystanie z naszych usług pomiarowych, przyjmuje nasze Warunki handlowe. Publikacja lub udostępnianie treści zawierających muzykę wymaga akceptacji naszych Zasad dotyczących muzyki. W razie kolizji pomiędzy jakimikolwiek warunkami uzupełniającymi a niniejszym Regulaminem, warunki uzupełniające obowiązują w zakresie, którego dotyczy niezgodność.
 3. W razie stwierdzenia niewykonalności jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania dowolnego postanowienia Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie takiego postanowienia. Każda zmiana lub uchylenie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i naszego podpisu.
 4. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez naszej zgody.
 5. Użytkownik może wskazać osobę (zwaną opiekunem konta), która będzie zarządzała jego kontem, gdy uzyska ono status „In memoriam”. W przypadku włączenia tej funkcji o ograniczone ujawnienie informacji z konta użytkownika, które uzyskało status „In memoriam”, może ubiegać się tylko opiekun konta lub osoba wskazana przez użytkownika w ważnym testamencie lub innym dokumencie prawnym tego typu, w którym użytkownik wyraził wyraźną wolę ujawnienia treści tej osobie na wypadek jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 6. Regulamin nie powoduje udzielenia żadnych praw osobom trzecim. Wszystkie nasze umowne prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów albo czynności prawnej lub innej.
 7. W pewnych okolicznościach możemy zmienić nazwę użytkownika dla jego konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień).
 8. Zawsze zachęcamy użytkowników do przesyłania opinii i innych sugestii dotyczących naszych produktów i usług. Możemy wykorzystywać opinie i inne sugestie bez żadnych ograniczeń i nie ciąży na nas zobowiązanie do zachowania ich w poufności.
 9. W przypadku zmiany właściciela całości lub części naszych Produktów lub ich aktywów lub podmiotu nimi zarządzającego może dojść do przekazania danych użytkownika nowemu właścicielowi.

5. Pozostałe regulaminy i zasady, jakie mogą mieć zastosowanie do użytkownika

 • Standardy społeczności: Są to wytyczne opisujące nasze standardy dotyczące treści publikowanych przez użytkownika i jego aktywności na Facebooku i w innych Produktach firmy Meta.
 • Warunki handlowe: Warunki te mają zastosowanie również wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich w dowolnym celu handlowym lub biznesowym, w tym do reklamy, obsługi aplikacji na naszej platformie, korzystania z naszych usług pomiarowych, zarządzania grupą lub stroną firmy czy sprzedaży towarów lub usług.
 • Regulamin społeczności dotyczący płatności: Są to warunki dotyczące płatności dokonywanych w Produktach firmy Meta lub za ich pośrednictwem.
 • Zasady handlowe: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące oferowania przez użytkowników produktów lub usług na sprzedaż na Facebooku, Instagramie i w aplikacji WhatsApp.
 • Zasady dotyczące muzyki: Są to wytyczne opisujące zasady, które mają zastosowanie w przypadku publikacji lub udostępniania w dowolnych Produktach firmy Meta treści zawierających muzykę.
 • Zasady zamieszczania reklam na Facebooku: Zasady te mają zastosowanie do partnerów reklamujących się w Produktach firmy Meta i określają rodzaje treści reklamowych dopuszczanych przez partnerów, którzy reklamują się w Produktach firmy Meta.
 • Warunki korzystania z samoobsługowego systemu reklam: Są to warunki dotyczące tworzenia, wysyłania lub dostarczania reklam lub innych komercyjnych lub sponsorowanych działań lub treści za pomocą samoobsługowego systemu reklam.
 • Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń na Facebooku: Zasady te mają zastosowanie w przypadku tworzenia lub zarządzania stroną, grupą lub wydarzeniem na Facebooku lub w przypadku korzystania z Facebooka do przekazania informacji o promocji lub zarządzania nią.
 • Zasady użytkowania platform firmy Meta: Regulamin odnosi się do korzystania z zestawu API, SDK, narzędzi, wtyczek, kodów, rozwiązań technologicznych, treści i usług, które umożliwiają innym osobom opracowywanie funkcji, odzyskiwanie danych z Produktów firmy Meta oraz przekazywanie nam danych.
 • Warunki płatności dla twórców aplikacji: Warunki te odnoszą się do twórców aplikacji korzystających z usługi Płatności na Facebooku.
 • Zasoby marki Meta: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące wykorzystywania znaków towarowych, logotypów i zrzutów ekranu serwisów Meta.
 • Wytyczne dotyczące rekomendacji: Wytyczne dotyczące rekomendacji na Facebooku oraz Wytyczne dotyczące rekomendacji na Instagramie odzwierciedlają nasze standardy w zakresie rekomendowanych i nierekomendowanych treści.
 • Zasady dotyczące transmisji na żywo: Zasady te dotyczą wszystkich treści transmitowanych w Facebook Live.
 • Regulamin usług komunikacyjnych dla użytkowników w UE, EOG i Wielkiej Brytanii: regulamin dotyczący usług wiadomości, rozmów głosowych i wideo przedstawiony w Produktach Facebooka można znaleźć tutaj i tutaj, zgodnie z przepisami UE.

Data ostatniej aktualizacji: 26 lipca 2022 r.