Pomóż w zakresie materiałów szkolnych, książek, nauki i stypendiów. Możesz również wesprzeć edukacyjne organizacje non-profit promujące organizacje studenckie, szkolenia zawodowe, programy nauki czytania i pisania oraz inne inicjatywy.