Pomoc w sytuacji kryzysowej

Wspieraj osoby dotknięte skutkami kryzysów społecznych lub katastrof naturalnych. Pomagaj w dostarczaniu zaopatrzenia, pomocy medycznej i innych niezbędnych rzeczy.